پرداخت بیش از 1400 میلیارد ریال وام ازدواج توسط بانک گردشگری

بانک گردشگری از ابتدای سال 1399 تاکنون در مجموع حدود 2000 فقره وام ازدواج به مبلغ 1423 میلیارد و 800 میلیون ریال به مزدوجین پرداخت کرده است. به گزارش روابط…

ادامه خواندن