ماجرا حذف وام ازدواج سال آینده به کجا سید؟

قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس:دولت وام ازدواج را در بودجه سال آینده حذف کرده است اگر سندی دارد که خلاف این است ارائه کند. به گزارش منیبان؛ وام ازدواج…

ادامه خواندن