ابهام پرداخت وام ازدواج جدید | شرایط وام چگونه تعیین می‌شود؟

شاید بتوان مهم‌ترین حمایت عملیاتی نظام حکمرانی و قانونگذاری در موضوع تسهیل تشکیل نهاد خانواده و تحقق اصل دهم قانون اساسی را پرداخت وام ازدواج جوانان دانست. امری که هرساله…

ادامه خواندن