٢٠ میلیون تومان وام ازدواج به دانشجویان تعلق می‌گیرد

ادمین 0 دیدگاه

مسئول واحد خواهران نهاد رهبری دانشگاه آزاد  اسلامی واحد بوشهر گفت: ٢٠ میلیون تومان وام ازدواج دانشجویی به هر یک از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تعلق می‌گیرد. ازدواج دانشجویی یکی…

ادامه خواندن