ماجرا وام ازدواج سال آینده بالاخره مشخص شد !

سال‌هاست که باتوجه به سخت شدن شرایط معاش و در جهت افزایش جمعیت و نیز تسهیل ازدواج، به جوانان تسهیلات ازدواج پرداخت می‌شود؛ این تسهیلات از مبالغ بسیار پایین درحال‌حاضر به…

ادامه خواندن