وام ازدواج ایثارگران مشمول شرایطی میشود که اگر هرفرد دارای این شرایط باشد وام ازدواج آنها دو برابر خواهد شد فقط باید به این دقت داشته باشید که مشخصات متقاضیان حتما باید در یکی از مراکز بنیاد شهید و امور ایثارگری ثبت گردد.

مبلغ وام ازدواج ایثارگری چقدر است؟

مبلغ وام ازدواج ایثارگری دوبرابر وام ازدواج افراد دیگر است.که اگر هر دو زوج شرایط وام ایثارگری که در ادامه متن توضیح داده شده است را داشته باشند این وام به هردو زوج تعلق خواهد گرقت. یک نکته خیلی مهم این است که اگر فقط یک زوج شرایط ایثارگری را داشته باشد همسر آن نمیتواند از تسهیلات آن استفاده کند و فقط شامل کسی میشود که وضعیت ایثارگری را دارا است.

ازاونجایی که مبلغ وام ازدواج ایثارگری دوبرابر وام ازدواج افراد معمولی است بنابراین این وام مشمول شرایطی میشودکه عبارتنداز:

1.شامل کسانی که کارت ایثارگری آنها مربوط به جانبازی شهیدی آزادگی (اسیرگرفتگان توسط عراقی ها) و مفقود الاثری است.(شامل رزمندگان و کسانی که جبه رفتند نمیباشد)
2.متقاضیانی که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.
3.وام ازدواج به جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان (هر تعداد فرزند دارند به تمامی آنها تعلق میگیرد) بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و سابقه اسارت پرداخت خواهد شد.
4.در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تکفل آنان تعلق می‌گیرد.
5.برای دریافت این وام شرط سن هم وجود دارد یعنی اگر سن مرد کمتر از 25 سال و سن زن کمتر از 23 سال باشد به هر یک از زوجین 200 میلیون تومان وام ازدواج ایثارگری تعلق می‌گیرد.ولی اگر سن مرد بیشتر از 25 و سن زن بیشتر از 23 باشد به هریک از زوجین 140 میلیون تومان تعلق میگرد.
6.تاریخ عقد آنها از سال 97 به بعد باشد.

بازپرداخت وام ازدواج ایثارگری چگونه است؟

بازپرداخت وام ازدواج ایثارگری همانند وام ازدواج سایر افراد به صورت 7 ساله (84 ماه) و نرخ سود وام ازدواج ایثارگری 4 درصد میباشد.

حال چگونه برای وام ازدواج ایثارگری میتوان ثبت نام کرد؟

متقاضیان وام ازدواج ایثارگری همانند سایر افراد میتوانند داخل سایت وام ازدواج کندو  ثبت نام نمایند.فقط کافیست گزینه وضعیت ایثارگری را انتخاب نماید.تعیین وضعیت ایثارگری از طریق سامانه ازدواج تعبیه شده است و توسط کاربران شعب بانکی بررسی می‌گردد.اگر حین ثبت نام وضعیت ایثارگری به اشتباه وارد نکنید میتوانید هنگامی که شعبه شما تعیین شده باشد با مراجعه به شعبه موضوع را با مسئول مربوطه در میان بگذارید تا با توجه به امکان استعلام آنلاین وضعیت ایثارگری در صورت صحت اطلاعات وضعیت شما را اصلاح نماید.

اگر پس از ثبت نام به شما خطا دهد که ” با توجه به استعلام آنلاین از بنیاد شهید، شما ایثارگر نمی باشید.”لازم است که با مراجعه به یکی از مراکز بنیاد شهید و امور ایثارگری محل زندگی خود و پس از ثبت مشخصات خود در سیستم “سجایا” بنیاد شهید مجددا به شعبه تعیین شده مراجعه نمائید.