32 هزار میلیارد پرداخت وام ازدواج و فرزند اوری در سال جدید

مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از تسهیل پرداخت وام در سال 1402 خبر داد. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی با تشریح اقدامات بانک مرکزی برای سرعت بخشیدن در پرداخت تسهیلات…

ادامه خواندن