دولت نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان وام ازدواج می‌دهد
به گزارش زنهار، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور امروز پنجشنبه در نشست شورای اداری استان تهران، اظهار داشت:
مصوبات سفر براساس مسئله شناسی هر استانی صورت می گیرد؛ قبل از سفر مسئولان در استانداری استان تهران و ستاد
حوزه معاونت اجرایی عمده مسائل استان تهران را شناسایی می کنند.

وی افزود: یافته ها حاکی از آن است که عمده ترین مسائل استان تهران برمی گردد به حوزه حمل و نقل، ترافیک، محیط زیست،
بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حوزه انرژی، کشاورزی و صنعت و مباحث فرهنگی و آسیب های اجتماعی که متناسب
با هر کدام از این عمده مسائل طرح ها و پروژه هایی دیده شده است.

بیشتر بخوانید: 9 وام را خیلی آسان و بدون ضامن دریافت کنید با شرایط جدید وام ازدواج

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: با ۲۷ دستگاه اجرایی توافقاتی انجام شده است و اولویت اول توافقات حسب دستور
رییس‌جمهور اتمام پروژه های نیمه تمام است که در این راستا در حوزه زیر بنایی ۳۵ طرح و حوزه صنعت و معدن ۴ طرح دیده شده است
در حوزه فرهنگی و آموزشی و ورزشی ۳۳ طرح تهیه شده است در حوزه آسیب های اجتماعی ۳۰ طرح وجود دارد و همچنین
در حوزه بهداشت و درمان از عمده ترین نیازهای استان تهران پروژه های نیمه تمام و بیمارستان های بالای ۵۰۰ تختخواب چندین
سال شروع شده است که هنوز تکمیل نشده است و دولت قصد دارد تمام بیمارستان های نیمه تمام را تمام کند و پیش‌بینی
آن است تا پایان سال حدود ۴ یا ۵ هزار تخت بیمارستانی در استان تهران به بهره‌برداری برسد.

مرتضوی تصریح کرد: در حوزه کشاورزی حدود ۱۱ طرح و در حوزه اشتغال ۹ طرح که چیزی بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد تومان دیده شده است.

ثبت نام تسهیلات ازدواج برای هربانکی که بخواهید در سایت کندو

اینستاگرام کندو