ضامن وام ازدواج کلاهبردار در کمین زوجین!

0 دیدگاه

اگر یار زندگی خود را پیدا کرده باشید و خطبه عقد برای شما خوانده شده باشد، می توانید وام ازدواج دریافت کنید. اما این وام ازدواج هم با اینکه این روزها تبلیغ ازدواج و در ادامه فرزندآوری پررنگ است ولی برای همه زوج ها میسر نیست. زیرا شرایط اخذ وام را همه ندارند. یکی از شرایطی که دریافت وام را این روزها سخت می کند، داشتن دو ضامن کارمند است. همین نبود ضامن کارمند، فضایی برای بعضی تبهکاران شده است. زوج ها از روی ناچاری، فراخوان ضامن در فضای مجازی می دهد و ضامن های اکثرا کلاهبردار از راه می رسند .

و اما ترفند این ضامن های کلاهبردار چگونه است در ادامه از زبان دو قربانی این کلاهبرداران می خوانید:

میخواستیم وام ازدواج بگیریم، بانک ضامن کارمند خواست،نتوانستیم ضامن کارمند پیدا کنیم ، ازطریق شبکه مجازی دوضامن پیداکردیم ،آنها هرکدا م 10میلیون تومان برای ضامن شدند درخواست کردند. چاره ای نداشتیم، قبول کردیم.

فرار ضامن های فریبکار

داخل بانک 20 میلیون تومان ، یعنی نفری 10 میلیون تومان دریافت کردند. وقتی امضاها برای ضامن شدن را انجام دادند به بهانه کپی کردن کارت ملی از بانک خارج و متواری شدند. زوج ماندن و 20 میلیون از دست داده و وامی که بدون تکمیل مدارک ضامن ها ، امکان دریافت آن را نداشتند.

این زوج ادامه دادند: به وام ازدواج برای کرایه خانه احتیاج داشتیم. ناچارا دوباره در فضای مجازی فراخوان ضامن دادیم . دو ضامن جدید پیدا شد. اینبار حواس جمع بودیم که فرار نکنند. بیست میلیون دیگر به آنها دادیم و اینبار وام را دریافت کردیم البته کلی قسط که با خسارت کلاهبرداری دو ضامن اول باید پرداخت کنیم. با پول باقی مانده یک خانه 40متری درجنوب تهران با  40میلیون ودیعه 2میلیون تومان کرایه کردیم.

برای ورود به ایستاگرام کندو کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید