٢٠ میلیون تومان وام ازدواج به دانشجویان تعلق می‌گیرد

ادمین 0 دیدگاه

مسئول واحد خواهران نهاد رهبری دانشگاه آزاد  اسلامی واحد بوشهر گفت: ٢٠ میلیون تومان وام ازدواج دانشجویی به هر یک از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تعلق می‌گیرد. ازدواج دانشجویی یکی…

ادامه خواندن

شرایط وام ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد اعلام شد

جی پلاس؛ رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی درباره وام ازدواج داشنجویی از اعطای وام ازدواج ۲۰۰ میلیون ریالی به دانشجویان این دانشگاه خبر داد. ایمنا به نقل از…

ادامه خواندن