ممکن است شما در یکی از بانک های کشور اقدام به ثبت نام کرده باشید و پس از اطلاع از شرایط ضامن و یا شرایط پرداخت و یا بنا به هر دلیلی تصمیم بگیرید بانک مورد نظر خود را حذف کرده و در بانک دیگری ثبت نام انجام دهید
لازم به ذکر است که بایستی بدانید فقط در صورتی میتوانید بانک خود را از طریق سایت حذف کنید که ، تعیین شعبه نشده باشید (  پیامک به بانک مراجعه نمایید برای شما ارسال نشده باشد )
برای  حذف ثبت نام در سایت فقط کافی است به ادرس ve.cbi.ir مراجعه نمایید

و با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری خود اقدام به حذف ثبت نام خود نمایید
و پس از حذف میتوانید برای هر بانک دیگری که خواستید ثبت نام انجام دهید

لینک حذف ثبت نام وام ازدواج در سایت بانک مرکزیلینک ثبت نام وام ازدواج در سایت کندو