ثبت نام وام ازدواج بانک کشاورزی که شما بخواهید فقط در سایت کندو

آمار پرداخت های وام ازدواج بانک کشاورزی به تفکیک استان
آذربایجان شرقی ۲۱۲۲ میلیارد ریال
آذربایجان غربی ۱۰۰۷ میلیارد ریال
اردبیل ۱۰۰۹ میلیارد ریال
اصفهان ۷۹۶ میلیارد ریال
البرز ۶۴۵ میلیارد ریال
ایلام ۴۴۰ میلیارد ریال
بوشهر ۳۶۰ میلیارد ریال
تهران ۸۰۰ میلیارد ریال
چهارمحال بختیاری ۶۵۷ میلیارد ریال
خراسان جنوبی ۸۱۸ میلیارد ریال
خراسان رضوی اعلام نشده است
خراسان شمالی اعلام نشده است
خوزستان ۱۷۴۹ میلیارد ریال
زنجان ۶۱۸ میلیارد ریال
سمنان ۵۹۰ میلیارد ریال
سیستان و بلوچستان اعلام نشده است
فارس ۱۲۸۰ میلیارد ریال
قزوین ۶۸۳ میلیارد ریال
قم ۶۰۰ میلیارد ریال
کردستان ۵۰۰ میلیارد ریال
کرمان ۵۶۸ میلیارد ریال
کرمانشاه اعلام نشده است
کهکلویه و بویراحمد ۶۲۰ میلیارد ریال
گلستان ۸۰۰ میلیارد ریال
گیلان ۴۲۸ میلیارد ریال
لرستان ۸۱۶ میلیارد ریال
مازندران ۸۹۱ میلیارد ریال
مرکزی ۳۰۷ میلیارد ریال
هرمزگان ۷۵۳ میلیارد ریال
همدان ۴۲۹ میلیارد ریال
یزد ۱۸۸ میلیارد ریال
جنوب کرمان ۳۶۱ میلیارد ریال

ثبت نام وام ازدواج بانک کشاورزی که شما بخواهید فقط در سایت کندو

ارقام طبق آخرین مبلغ اعلام شده در سایت رسمی بانک کشاورزی می باشد.

اخبار وام ازدواج را در صفحه اینستاگرام کندو دنبال کنید