مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی از ثبت نام ۲۹۰ هزار نفر و ۲۲ هزار فقره وام ازدواج به ارزش ۲۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال
از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی خود با اشاره به آخرین وضعیت
اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج در بانک‌هااز ابتدای سال ۱۴۰۱ تا امروز اظهار کرد: ۲۹۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و ۲۲ هزار فقره وام
به ارزش ۲۷ هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال پرداخت شده است – ۷۵ هزار نفر هم در حال عقد قرارداد در بانک و تکمیل مدارک مورد نظر
برای دریافت وجه وام هستند. مابقی هم با توجه به گذشت زمان کوتاه ثبت‌نام در سایت، در انتظار تعیین شعبه هستند

بیشتر بخوانید: 9 وام را خیلی آسان و بدون ضامن دریافت کنید با شرایط جدید وام ازدواج

وی افزود:اما ۳۷ روز اول سال ۱۴۰۰: ۱۶۷ هزار و ۸۱۱ نفر ثبت نام کردند و فقط ۱۲ هزار و ۹۶۰ فقره پرداخت شد.

حدود ۴ هزار نفر هم در مرحله عقد قرارداد در بانک بودندآمار گویاست بر اساس شواهد نمی‌توان قضاوت کرد!

ثبت نام تسهیلات ازدواج برای هربانکی که بخواهید در سایت کندو

اینستاگرام کندو