مبلغ وام ازدواج برای سنین مختلف چقدر است؟

مبلغ  وام ازدواج برای خانم های زیر 23 سال(متولدین 01/01/1378 به بعد)  100میلیون تومان و برای خانم های بالا 23 سال
(متولدین  29/12/1377به قبل)70 میلیون   تومان تعلق میگیرد

برای آقایون زیر 25 سال (متولدین 01/01/1375به بعد)100میلیون تومان و آقایون بالا 25 سال
(متولدین 29/12/1374 به قبل)70میلیون تومان تعلق میگیرد.

 سلام اگر کسی تو سن ۴۵ سالگی برای دوم ازدواج بخواهد بکند وام ازدواج تعلق میگیرد یا خیر؟

وام ازدواج محدودیت سنی ندارد.