میزان وام ازدواج پرداختی به هریک از زوجین مبلغ ۱۰ میلیون تومان می باشد و جمعا ۲۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های تازه ازدواج کرده پرداخت خواهد شد.
بر اساس محاسبات انجام شده اقساط این تسهیلات حدود 226000 هزار تومان به صورت ماهیانه خواهد شد.
کل سود این وام نیز در مدت 48 ماه حدود 850000 تومان خواهد شد.

سود وام ازدواج را در بانک های مختلف به شکل های متفاوتی دریافت می کنند. برخی بانک ها در ابتدای هر سال 4 درصد سود سالیانه را به مبلغ قسط اضافه می کنند و در همان ابتدای پرداخت وام نیز، کامزد سال اول را از مبلغ پرداختی کم می کنند و به جای پرداخت ده میلیون تومان به شما حدود 9 میلیون 800 هزار تومان پرداخت می کنند.
برخی بانک ها نیز این سود را بر تعداد اقساط تقسیم می کنند و به طور ماهیانه از شما دریافت می کنند.
اگر سوالی دارید در قسمت نظرات مطرح کنید تا در اولین فرصت کارشناسان ما پاس شما بدهند.
چنانچه در ثبت نام وام ازدواج خود مشکل دارید به سایت ما سر بزنید.