وام ازدواج مختص ازدواج اول نیست!

از آنجایی که برای گرفتن وام ازدواج هر فرد فقط یک بار می تواند از تسهیلات وام ازدواج استفاده کند و گرفتن این وام ربطی به آن ندارد که در ازدواج چندم به گرفتن آن اقدام می کند. اما در بعضی شرایط یعنی ازدواج اول آنها از سال ۸۷ به قبل باشد میتواند برای گرفتن وام اقدام کند.

لازم به ذکر است شرایط وام ازدواج برای افرادی که ازدواج مجدد آنها  است، به  شرح زیر میباشد:

  1. در ازدواج قبلی به هیچ وجه وام دریافت نکرده باشد.
  2. از آنجایی که سامانه اینترنتی وام ازدواج در سال ۱۳۸۸ برای اولین بار به کار گرفته شد ،بنابراین  مدارک الکترونیکی مربوط به سال های قبل از آن در دسترس نیستند. در نتیجه اگر ازدواج سابق شما به سال های قبل از ۱۳۸۷ برگردد و ازدواج جدید شما از سال ۹۷ به بعد باشد، می توانید با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام وام ازدواج دوم خود به بانک های مربوطه مراجعه نمایید.

حال برای اطمینان از اینکه آیا وام ازدواج به شما تعلق میگرد یا خیر، کافیست با شماره ی  زیر تماس حاصل بفرمایید.

مشاوره تلفنی دریافت وام:02191012187

یاازطریق سایت اصلی در قسمت ثبت نام جدید اطلاعات خودرا وارد کرده(کدملی،شماره شناسامه،تاریخ تولد) و اگر صفحه ای جهت ثبت اطلاعات کامل شما بازشود این نشانگراین است که شما میتوانیدبرای گرفتن وام اقدام کنید.

یاازطریق سایت وام ازدواج کندواقدام به ثبت نام کنیدوروندثبت نام خودراطی مدت کوتاه انجام دهید.