روز نو :طبق موافقت نمایندگان مجلس، وام ازدواج سال ۱۴۰۱ از ۲۴۰میلیون تومان تا ۳۰۰میلیون تومان تعیین شد.

مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه مبلغ و شرایط وام ازدواج را تعیین کردند. طبق جزئیات اعلام شده، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج
برای زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ابتدای سال ۱۳۹۷ بوده، یک میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ساله است
اما تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای مردان زیر ۲۵سال و زنان زیر ۲۳سال، یک میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال است. بنابر این به
زوج‌هایی که هر۲ واجد این شرایط باشند، در مجموع ۳۰۰میلیون و اگر تنها یکی از آنها در این دسته‌ها قرار بگیرد در مجموع ۲۷۰میلیون
و اگر هیچکدام در این بازه سنی قرار نگیرند در مجموع ۲۴۰میلیون تعلق می‌گیرد.

ضامن وام ازدواج برداشته شد!

بدین ترتیب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد از محل ۱۰۰درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و ۵۰درصد سپرده‌های قرض الحسنه
جاری شبکه بانکی، تسهیلات آن را از طریق بانک‌های عامل تامین کند.درضمن بانک‌ها مکلف هستند بر اساس اعتبارسنجی متقاضیان،
حداکثر با گرفتن سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

همچنین وام قرض‌الحسنه فرزندآوری نیز به ازای فرزند اول ۲۰میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰میلیون تومان، به ازای فرزند سوم
۶۰میلیون تومان، به ازای فرزند چهارم ۸۰میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰میلیون تومان اعلام شد. برای تولد فرزندان دوقلو
و بیشتر نیز به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می‌شود.

ثبت نام وام ازدواج برای هربانکی که بخواهید در سایت کندو

اینستاگرام کندو