بانک گردشگری از ابتدای سال 1399 تاکنون در مجموع حدود 2000 فقره وام ازدواج
به مبلغ 1423 میلیارد و 800 میلیون ریال به مزدوجین پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در سال گذشته 741 فقره تسهیلات ازدواج به مبلغ 338 میلیارد و 600 میلیون ریال
اعطا کرد که از این تعداد 704 فقره وام ازدواج اشخاص عادی و 37 فقره وام ازدواج اشخاص ایثارگر بود.
تعداد وام ازدواج پرداخت شده توسط بانک گردشگری از ابتدای امسال تا روز 24 دی ماه جاری نیز برابر 1253 فقره،
به مبلغ 1035 میلیارد و 200 میلیون ریال بود که 1192 فقره از وام‌ها برای اشخاص عادی و 61 فقره به اشخاص ایثارگر تعلق داشت.
سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نشانی ” ve.cbi.ir ”
ایران تنها مرجع رسمی کشور جهت ثبت نام متقاضیان تسهیلات یاد شده است.

اگر برای ثبت نام وام ازدواج مشکل دارید می توانید فوری در سایت ثبت نام وام ازدواج کندو ثبت نام کنید

اینستاگرام وام ازدواج برای دریافت جدید ترین اخبار را دنبال کنید

در حال حاضر میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین مبلغ 700 میلیون ریال است.
بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.

ثبت نام وام ازدواج